Witamy w Parku Narodowym

Park Narodowy jest inicjatywą stworzoną w Księstwie Sarmacji. W Parku Narodowym myśliwi mogą brać udział w polowaniach. Przysługują im darmowe bilety (jeden na 8 godzin). Mogą także kupować bilety za liberty zgromadzone w Banku Sarmacji. Podczas polowania, zdobywają punkty doświadczenia. Z końcem sezonu (ten pierwszy kończy się 4 XII 2020 roku) z pula nagród zostanie podzielona na uczestników, stosownie do zajętego przez nich miejsca w rywalizacji.

Autoryzacja